2 – dniowe szkolenie z pierwszej pomocy u osób dorosłych i dzieci

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u dzieci i osób dorosłych jest alternatywnym szkoleniem, w którym mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby. W ramach szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące postępowania ratowniczego zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci.
Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC oraz EFR, posiadających wykształcenie medyczne.

Cena

250 zł/os.

Cena szkolenia obejmuje:

– Serwis Kawowy
– Środki i materiały opatrunkowe
– Karty I.C.E
– Materiały dydaktyczne
– Dostęp do profesjonalnego sprzętu szkoleniowego
– Zaświadczenie o ukończeniu 2-dniowego szkolenia z pierwszej pomocy pomocy

Termin i miejsce

2 – dniowe szkolenie jest organizowane w tylko w przypadku grup zorganizowanych, które zgłosili takie zapotrzebowanie. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 2 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia wynosi 2 dni (po ok. 8 godzin zegarowych)

Program kształcenia

Program kształcenia obejmuje zagadnienia zarówno zasad udzielania pierwszej pomocy u osób dorosłych jak i u dzieci, gdzie pierwsza część szkolenia poświęcona osobą dorosłym odbywa się w pierwszym dniu, a część druga poświęcona dzieciom odbywa się w drugim dniu szkolenia.
Podstawowymi zagadnienia poruszanymi podczas każdego szkolenia są:
– Ogólne zasady bezpieczeństwa „ratownika” i osoby ratowanej.
– Ogólne postępowanie w pierwszej pomocy.
– Sposoby wzywania pomocy wraz z numerami alarmowymi.
– Wywiad ratowniczy.
– Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osoby dorosłej z wykorzystaniem urządzenia AED.
– Postępowanie w przypadku wybranych urazów, uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz stanów zagrożenia życia.