Dla Firm

Opis

Oferujemy dla państwa szkolenie z zakresu udzielana pierwszej pomocy bezpośrednio dostosowane do charakteru i miejsca wykonywanej pracy. Nasze szkolenia pozwolą uświadomić istniejące ryzyko niebezpieczeństwa wynikające z danego stanowiska pracy oraz umożliwić szybką reakcję, co pozwoli skutecznie udzielić pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Szkolenia, które mamy do zaoferowania są przeprowadzane zarówno w części teoretyczne jak i praktycznej z możliwością przećwiczenia wszystkich czynności ratowniczych poruszanych podczas szkolenia. Nasze Centrum Szkoleniowe jest wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny oraz dydaktyczny co sprawia, że jesteśmy w stanie dojechać we wskazane miejsce. Do naszego zaplecza dydaktycznego zaliczymy m.in.:

– Fantomy do nauki RKO dla osób dorosłych, dzieci i niemowląt,
– AED do celów treningowych
– Rzutnik multimedialny
– Ekran
– Flipchart
– Środki opatrunkowe
i inne w zależności od potrzeb szkolenia.

Nasze programy edukacyjne oparte są głównie na wytycznych zgodnych ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji oraz na postawie innych organizacji światowych zajmujących się nauczaniem, wdrażaniem oraz propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy w tym standardów postępowania przy urazach (ITLS) . Dodatkowo nasz zespół instruktorski bazuje na doświadczeniu zawodowym w pracy ratownika medycznego oraz ratownika KPP. Staramy się aby każde szkolenie byłoby przeprowadzanie w małych grupach maksymalnie do 10 os. przypadającego na jednego instruktora. Oczywiście istnieje możliwość zwiększenia grupy szkoleniowej do maksymalnej liczby wynoszącej 20 os.

Wszystkie osoby przeprowadzające szkolenia są czynnymi instruktorami pierwszej pomocy w systemie IFACC oraz EFR, posiadającymi wykształcenie medyczn

Cena

Do 10 osób – 1000zł
Od 11 do 15 osób – 1500zł
Od 16 do 20 osób – 1800zł
powyżej 20 osób – cena do uzgodnienia

Cena szkolenia obejmuje:

– Dojazd we wskazane miejsce
– Serwis kawowy (Tylko w przypadku szkoleń w naszym Centrum Szkoleniowych)
– Materiały dydaktyczne
– Środki opatrunkowe
– Karty ICE
– Zaświadczenie o przebytym szkoleniu

Czas trwania

Ok. 4-6h zegarowych (w zależności od wielkości grupy)

Zaświadczenia

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o przebytym szkoleniu wystawione przez nasze Centrum Szkoleniowe

Program kształcenia

Program kształcenia jest dostosowany do miejsca pracy oraz charakteru jej wykonywania.
Podstawowymi zagadnienia poruszanymi podczas każdego szkolenia są:
– Ogólne zasady bezpieczeństwa “ratownika” i osoby ratowanej.
– Ogólne postępowanie w pierwszej pomocy.
– Sposoby wzywania pomocy wraz z numerami alarmowymi.
– Wywiad ratowniczy.
– Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osoby dorosłej z wykorzystaniem urządzenia AED.
– Postępowanie w przypadku wybranych urazów, uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz stanów zagrożenia życia.
Jeżeli mają państwa dodatkowe pytania to prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

Certyfikacja IFACC

Dodatkowo posiadamy uprawniania do wystawiania certyfikatu asygnowanego przez międzynarodową organizację IFACC. Więcej informacji dotyczącej samego kursu w miejscu pracy w systemie IFACC znajdziecie państwo w zakładce Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy dla nauczycieli IFACC klikając link poniżej.