Kurs instruktora pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response)

Opis

Kurs instruktora pierwszej pomocy w systemie Emergency First Response jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chciałby zostać samodzielnymi instruktorami pierwszej pomocy pomocy z międzynarodowymi kwalifikacjami do nauczania pierwszej pomocy w kilkunastu krajach światach. EFR jest jedną z międzynarodowych organizacji zajmujących się organizacją certyfikowanych kursów pierwszej pomocy uznawanych na całym świecie, ponadto dedykowany jest dla przyszłych instruktorów nurkowania PADI. Kurs instruktorski EFR daje możliwość prowadzenia czterech certyfikowanych kursów – podstawowej opieki (RKO), dodatkowej opieki (pierwszej pomocy), resuscytacji krążeniowo-oddechowej i AED oraz opieki nad dziećmi. Głównymi założeniami kursu jest nauka umiejętności instruktorskich poprzez niezależne kształcenie, sesje praktyczne i zadania dydaktyczne niezbędne do zostania samodzielnym instruktorem pierwszej pomocy EFR. Systemy edukacyjne EFR są opracowane na podstawie aktualnych wytycznych ERC, ANZICS, AHA.

Na kursie stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji  1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Kurs prowadzony jest przez akredytowane Centrum Treningowe EFR, które współpracuje z licencjonowanymi trenerami EFR posiadającymi wykształcenie medyczne.

Cena

– 2500 zł brutto*/os.
– 2350 zł brutto*/os. dla osób z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) lub po ważnym kursie KPP
– 2150 zł brutto*/os. dla grup zorganizowanych (min 4 os.)
– 2650 zł brutto*/os. kurs wyjazdowy organizowany poza woj. Śląskim

*Do każdej ceny należy dodać opłatę za pierwszorazowe nadanie licencji instruktora EFR wynoszącej ok. 130 GBP (ok. 660zł – stan na dzień 04.01.2024r.). Istnieje możliwość opłaty licencji w naszym Centrum Akredytacyjnym EFR

Terminy i czas trwania

Terminy można znaleźć w zakładce terminarz lub na fanpage’u naszego Centrum Szkoleniowego – jeżeli jednak chcesz szybciej wziąć udział w kursie to skontaktuj się z nami office.csfam@gmail.com

Kurs trwa przeważnie ok. 8-16 godzin (1-2 dni)

Ilość osób

Maksymalna ilość osób przypadających na jednego trenera EFR wynosi 12os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości kursantów do 24os.

Uprawnienia po ukończeniu kursu

 • Prowadzić certyfikowane kursy pierwszej pomocy EFR od razu po ukończeniu kursu instruktorskiego:
     – Primary Care
     – Secondary Care
     – Aed Course
     – Care for Children
 • Organizować różnorodne formy kształcenia bazując na podstawie opracowanych materiałów EFR.
 • Modyfikować zakres tematyczny wg. lokalnych wymogów.
 • Egzaminować kursantów wszystkich kursów ratowniczych jako przedstawiciel EFR.
 • Nadawać swoim kursantom międzynarodowe legitymacje i certyfikaty ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym EFR.
 • Korzystać z materiałów dydaktycznych dostępnych dla wszystkich instruktorów EFR oraz wsparcia przez główne biuro EFR w Bristolu U.K.
 • Współpracować podczas organizacji kursów z innymi instruktorami EFR oraz osobami posiadającymi wykształcenie medyczne będącymi instruktorami innych organizacji.
 • Będziesz widniał jako samodzielny instruktor na mapie instruktorów EFR w głównej stronie EFR. (po samodzielnym wprowadzeniu)
 • Posługiwać się logo organizacji zgodnie z umową licencyjną.
Materiały dydaktyczne

Dla kogo?

Kurs instruktora pierwszej pomocy EFR jest dla wszystkich osób, które chcą otrzymać niezbędne kwalifikacje międzynarodowe do prowadzenia certyfikowanych kursów pierwszej pomocy w systemie Emergency First Response. W kursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które:

– Ukończyły 18 rok życia
– Ukończyły kurs Primary& Secondary Care (CPR/First Aid) oraz Care for Children with AED – nie starszy niż 24 miesiące od otrzymania certyfikatu*
lub
–  Posiadanie ważnego certyfikatu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
lub
–  Posiadanie wykształcenia medycznego (Ratownik Medyczny, Pielęgniarka Systemu, Lekarz Systemu)

*istnieje możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przed rozpoczęciem kursu instruktorskiego

Cena kursu obejmuje

– Serwis Kawowy
– Środki i materiały opatrunkowe
– Karty I.C.E
– Materiały dydaktyczne 
– Dostęp do profesjonalnego i różnorodnego sprzętu szkoleniowego
– Dostęp do materiałów dydaktycznych (poradnika instruktora pierwszej pomocy Emergency First Response w postaci segregatora)

Poradnik Instruktora EFR

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i praktycznej:
– Test pisemny (50 pytań), gdzie należy uzyskać 75% poprawnych odpowiedzi
– Zaliczenie prezentacji instruktorskiej:
    – Dwa losowo wybrane zagadnienia z kursu Primary lub Secondary Care
    – Jedno losowo wybrane zagadnienie z kursu Care for Children

Ponadto każdy uczestnik musi uczestniczyć w pełnym kursie stacjonarnym oraz rozwiązać w ramach samokształcenia 4 pre-testy

Certyfikaty

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu oraz kartę plastikową, które są wydawane w j. angielskim.

Wzór certyfikatu
Wzór certyfikatu - Karty Plastikowe

Program kursu

W trakcie kursu instruktorskiego EFR kursanci uczą się i zdobywają niezbędną  wiedzę z zakresu metodyki i filozofii szkolenia Emergency First Response, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, motywowania przyszłych słuchaczy oraz  przekazywania umiejętności ratowniczych.

Program kursu składa się z: 

– FILOZOFII NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY i DYDAKTYKI W SYSTEMIE EFR

– EMERGENCY FIRST RESPONSE, DLACZEGO EFR – zalety prowadzenia kursów w systemie Emergency First Response

– ORGANIZACJI KURSÓW EFR – rodzaje kursów i modułów

– PROWADZENIE KURSÓW – organizacja i wymogi formalne: zapisy, wymagania wstępne, wymagane materiały przed kursem, wymagane materiały w czasie
kursu, ustalanie programu zajęć, podział uczestników na grupy, warunki zaliczeniowe

– WERYFIKACJA WIEDZY RATOWNICZEJ, test, sprawdzenie pre-testów, podstawowe definicje – sprawdzian wiedzy,

– UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE KURSÓW PRIMARY AND SECONDARY  CARE with AED  oraz CARE FOR CHILDREN – prezentacja na poziomie instruktorskim

– PREZENTACJE NAUCZANIA – prowadzenie modułów kursów przez kandydatów na instruktorów – zaliczenie

– ROZWÓJ INSTRUKTORA EFR, odnawianie uprawnień, samokształcenie

– MARKETING, ustalanie cen kursów, kalkulacja kosztów

– EGZAMIN KOŃCOWY