Kurs instruktora pierwszej pomocy w systemie EPS IFACC

Opis

W ramach naszej oferty edukacyjnej przygotowaliśmy dla państwa możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym kursie instruktorów pierwszej pomocy (International EPS Instructor Course) w systemie edukacyjnym Emergency Pre-Medical Services, akredytowanym przed International First Aid Certification Centre z główną siedzibą w Newark (USA). Kurs oparty jest na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej i  dodatkowej pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia wraz z możliwością używania defibrylatora AED w stanie nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz dzieci.  Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności dydaktycznych, które umożliwiają organizowanie i prowadzenie międzynarodowych kursów z zakresu pierwszej i dodatkowej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
– blok samokształcenia
– blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji  1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Kursy prowadzone są przez licencjonowanych  trenerów EPS IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Cena

– 2000 zł/os. 
– 1900 zł/os. dla osób z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) lub po ważnym kursie KPP
– 1850 zł/os. dla grup zorganizowanych (min 4 os.)
– 2300 zł/os. kurs wyjazdowy organizowany poza woj. Śląskim

Terminy i czas trwania

TTerminy i miejsca kursów znajdują w zakładce terminarz. W przypadku braku terminu – termin ustalany jest w uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym kontakt@firstaidmed.eu

Kurs trwa 2 dni

Ilość osób

Maksymalna ilość osób przypadających na jednego profesjonalistę wynosi 6os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości słuchaczy do 12os.

Rescue operator

Uprawnienia po ukończeniu kursu

Absolwent po ukończeniu kursu instruktorskiego, staje się samodzielnym instruktorem pierwszej pomocy w systemie EPS IFACC, gdzie będzie mógł:
– Prowadzić ogólne kursy pierwszej pomocy EPS, akredytowane przez IFACC
– Egzaminowanie uczestników kursu, zgodnie z przyjętymi standardami kształcenia IFACC
– Aplikowanie do polskiego biura edukatorów IFACC w Polsce o wydanie certyfikatów międzynarodowych, zgodnie z przyjętymi zasadami i  normami IFACC
– Korzystanie z bezpłatnych prezentacji (w j. polskim), do wszystkich kursów IFACC
– Korzystanie z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów EPS IFACC w Polsce
– Korzystanie z poradnika pierwszej pomocy EPS IFACC
– Korzystanie z poradnika profesjonalisty EPS IFACC
– Korzystanie z wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce

Dla kogo?

Kurs instruktorów pierwszej pomocy EPS IFACC jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich osób (skończony 18 rok życia), które chcą zostać instruktorami pierwszej pomocy i otrzymać niezbędne kwalifikacje międzynarodowe do prowadzenia kursów pierwszej pomocy w systemie Emergency Pre-Medical Services IFACC (International First Aid Certification Centre of Newark USA).

W kursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego oraz nie ukończywszy wcześniej żadnego kursu pierwszej pomocy.

Cena kursu obejmuje

– Serwis Kawowy
– Środki i materiały opatrunkowe
– Karty I.C.E
– Materiały dydaktyczne
– Dostęp do profesjonalnego sprzętu szkoleniowego
– Dostęp do poradnika ratowniczego i profesjonalisty EPS IFACC  (zawierający wszystkie treści kształcenia, w tym zakres umiejętności ratowniczych i dydaktycznych). Dostęp do poradnika zostaje udostępniony min. 3 dni przed planowym terminem zajęć stacjonarnych
– Opłaty za certyfikat ważny na dwa lata

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i praktycznej:
– Test pisemny (50 pytań), gdzie należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi
– Zaliczenie prezentacji instruktorskiej (RKO osoby dorosłej)
Ponadto każdy uczestnik musi zaliczyć wszystkie umiejętności ratownicze.

First aid kit on the table

Certyfikaty

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu oraz kartę plastikową, które są wydawane w j. angielskim.

Wzór certyfikatu

Program kursu

W trakcie kursu instruktorskiego EPS IFACC kursanci uczą się i zdobywają niezbędną  wiedzę z zakresu metodyki i filozofii szkolenia Emergency Pre-Medical Services IFACC, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, motywowania przyszłych słuchaczy oraz  przekazywania umiejętności ratowniczych.

Program kursu składa się z dwóch dni: 

DZIEŃ 1 (Część ratownicza)
– Używania standardowych środków ostrożności
– RKO osoby dorosłej, dziecka i dziecka poniżej 1 roku życia
– Używania AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)
– Postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą
– Postępowanie w przypadku zakrztuszeń 
– Tamowania krwawień i krwotoków
– Unieruchamiania kończyn górnych i dolnych
– Postępowania w przypadku wstrząsu
– Postępowania w przypadku 

DZIEŃ 2 (Część Instruktorska)
– Organizacja kursów 
– Standardy kształcenia
– Procedury administracyjne kursów 
– Dydaktyka pierwszej i dodatkowej pomocy
– Praktyczne umiejętności dydaktyczne
– Organizacja przestrzeni edukacyjnej
– Ocenienia
– Ewaluacja
– Egzaminowanie
– Egzamin Teoretyczny części instruktorskiej
– Egzamin Praktyczny części instruktorskiej