Szkolenie z pierwszej pomocy u dzieci

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u dzieci jest przeznaczone dla rodziców, osób spodziewających się potomstwa lub pracujących na co dzień z dziećmi. Podczas szkolenia, słuchacz dowiaduje się najistotniejszych rzeczy związanych z pierwszą pomocą u dzieci, począwszy od samej definicji dziecka, skoczywszy na  stanach gorączkowych u dzieci. Kurs prowadzony jest metodą aktywizującą, tzn., że osoba prowadząca  zachęca słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach.
Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC EPS posiadających wykształcenie medyczne.

Cena

180 zł/os.

Cena szkolenia obejmuje:

– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy u dzieci zgodnie z wytycznymi ERC 2015

Termin i miejsce

Terminy i miejsca szkoleń znajdują się w zakładce terminarz. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 2 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia ok. 11 godzin lekcyjnych (8h 15 min)

Program kształcenia

Lp.

Tematy zajęć

Prezentacja

Praktyka

1.

Definicja pierwszej pomocy

Nie

Nie

2.

Pierwsza pomoc, a prawo

Nie

Nie

3.

Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej

Tak

Nie

4.

Nr tel. alarmowych, system ICE

Tak

Nie

5.

Wzywanie pomocy i wywiad ratowniczy

Tak

Nie

6.

Budowa anatomiczna dziecka poniżej 1 roku życia

Nie

Nie

7.

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – dziecko poniżej 1 roku życia

Tak

Tak

8.

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – dziecko powyżej 1 roku życia

Tak

Tak

9.

Zakrztuszenie, zadławienia się dzieci

Tak

Tak

10.

Omdlenie i utrata przytomności

Tak

Tak

11.

Pozycja bezpieczna u dzieci powyżej 1 roku życia

Tak

Tak

12.

Zanoszenie się dziecka podczas płaczu

Tak

Nie

13.

Zapalenie krtani u dzieci

Nie

Nie

14.

Stany gorączkowe u dzieci

Nie

Nie

15.

Napad drgawek u dzieci

Nie

Nie

16.

Kłopoty z oddychaniem – duszność

Nie

Nie

17.

Cukrzyca

Nie

Nie

18.

Postępowanie w urazach

Tak

Tak

18.

Oparzenia i odmrożenia

Tak

Nie

19.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia naczyń krwionośnych

Tak

Tak

20.

Zespół FAS

Nie

Nie