Szkolenie z pierwszej pomocy u osób dorosłych

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jest przeznaczone dla osób, które nigdy (lub w bardzo małym stopniu) nie miały styczności z pierwszą pomocą. Podczas szkolenia, słuchacz dowiaduje się najistotniejszych rzeczy związanych z pierwszą pomocą, począwszy od samej definicji pierwszej pomocy, skoczywszy na  postępowaniu ratowniczym przy zatruciach. Kurs prowadzony jest metodą aktywizującą, tzn., że osoba prowadząca zachęca słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach. Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC EPS posiadających wykształcenie medyczne.

Cena

180 zł/os.

Cena szkolenia obejmuje:

– Serwis kawowy
– Materiały dydaktyczne
– Środki opatrunkowe
– Karty ICE
– Pamiątkowe znaczki
– Zaświadczenie o przebytym szkoleniu wystawione przez nasze Centrum Szkoleniowe

Termin i miejsce

Terminy i miejsca szkoleń znajdują się w zakładce terminarz. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 3 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia ok. 11 godzin lekcyjnych (8h 15 min)

Program kształcenia

Lp.

Tematy zajęć

Prezentacja

Praktyka

1.

Definicja pierwszej pomocy

Nie

Nie

2.

Pierwsza pomoc, a prawo

Nie

Nie

3.

Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej

Tak

Nie

4.

Nr tel. alarmowych, system ICE

Tak

Nie

5.

Wzywanie pomocy i wywiad ratowniczy

Tak

Nie

6.

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – osoba dorosła

Tak

Tak

7.

Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa z użyciem AED – osoba dorosła

Tak

Tak

8.

Zakrztuszenie, zadławienie się

Tak

Tak

9.

Omdlenie i utrata przytomności

Tak

Tak

10.

Pozycja bezpieczna

Tak

Tak

11.

Podejrzenie zawału mięśnia sercowego

Nie

Nie

12.

Napad drgawek

Nie

Nie

13.

Kłopoty z oddychaniem – duszność

Nie

Nie

14.

Cukrzyca

Nie

Nie

15.

Udar mózgu

Nie

Nie

16.

Postępowanie w urazach

Tak

Tak

17.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia naczyń krwionośnych

Tak

Tak

18.

Porażenie prądem

Nie

Nie

19.

Oparzenia

Nie

Nie

20.

Odmrożenia

Nie

Nie

21.

Zatrucia

Nie

Nie

22.

Postępowanie przy zażyciu środków odurzających

Nie

Nie