Terminarz

 
16 godzinny kurs pierwszej pomocy dla członków organizacji skautowych
  • 22.08.2021 – część praktyczna
  • 12.09.2021 – część praktyczna

Primary Care (witch AED), Secondary Care and Care for Children –
Pełny Kurs Pierwszej Pomocy EFR
  • brak terminów
Międzynarodowy kurs instruktora
pierwszej pomocy dla służb BHP
w systemie EPS IFACC 
  • brak terminów
 
Ogólny kurs pierwszej pomocy i używania AED – Ratownik Pierwszej Pomocy EPS IFACC
 
  • brak terminów
Międzynarodowy kurs instruktora pierwszej pomocy w systemie EPS IFACC 
  • brak terminów