Terminarz

16 godzinny kurs pierwszej pomocy dla członków organizacji skautowych
  • 22.08.2021 – część praktyczna
  • 12.09.2021 – część praktyczna
Ogólny kurs pierwszej pomocy i używania AED – Ratownik Pierwszej Pomocy EPS IFACC

brak terminów

Primary Care (witch AED), Secondary Care and Care for Children –
Pełny Kurs Pierwszej Pomocy EFR

brak terminów

Międzynarodowy kurs instruktora pierwszej pomocy w systemie EPS IFACC 

brak terminów

Międzynarodowy kurs instruktora pierwszej pomocy dla służb BHP w systemie EPS IFACC 

brak terminów